Què és un implant dental?

L’implant dental no és més que la substitució de l’arrel de la dent, per un material biocompatible (titani), que es col·loca en el maxil·lar o la mandíbula i s’integra en l’os. Sobre l’implant, es col·locarà la funda (o corona), que substitueix la peça dental amb total naturalitat. Quan falta més d’una peça, es poden col·locar diversos implants per muntar pròtesis fixes. En cas de manca de totes les peces dentals, es poden col·locar entre 2 i 8 implants per construir una pròtesi completa sobre implants, rehabilitant així tota la dentadura.

Què és un implant dental?

La intervenció per col·locar un implant es realitza normalment amb anestèsia local. En el procés intervindrà la coordinació d’un equip multidisciplinari amb un cirurgià oral, una higienista, un prostodoncista i un tècnic de laboratori.

Enrere